Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip instrukcja korzystania z bip

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Mińsku Mazowieckim


ul. Kazikowskiego 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 7584708, 25 7582886, fax 25 7584848, internat 25 7582581

Adres E-mail zseminsk-portal@wp.pl
Strona WWW http://www.zsemm.edu.pl

  • O szkole

 


     Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim nazywany "Ekonomikiem" liczy już ponad 65 lat. Usytuowany jest w centrum miasta, posiada nowoczesną architekturę, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
     Kadra pedagogiczna, która liczy 60 nauczycieli stale pogłębia swoje kwalifikacje zawodowe, większość to nauczyciele mianowani lub dyplomowani. Rada pedagogiczna i pracownicy Zespołu tworzą niepowtarzalny klimat szkoły, ciepły i przyjazny dla ucznia i jego rodziców.
     Obecnie w szkole uczy się 647 uczniów, którzy swoje zainteresowania i wiedzę mogą pogłębiać w kołach zainteresowań np.: polonistycznym, historycznym, wiedzy o społeczeństwie, teatralnym, muzycznym czy sportowym.
     Promocja w szkole wynosi prawie 100%, na podobnym poziomie kształtują się wyniki egzaminu maturalnego. Szkoła ma wielu prymusów, w bieżącym roku szkolnym 4 uczniów otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów, a dwóch stypendium Starosty. Szkoła cieszy się dużym uznaniem w środowisku. Już od kilku lat na jedno miejsce do szkoły ubiega się 5 kandydatów.
     Uczniowie Zespołu biorą udział w wielu olimpiadach przedmiotowych i konkursach, osiągają sukcesy, najistotniejsze to w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Religijnej. Na podkreślenie zasługuje również estetyczny wystrój szkoły a organizowane w niej imprezy i wystawy artystyczne uczniów Liceum Plastycznego prezentują zawsze wysoki poziom i stanowią duże wydarzenie w środowisku lokalnym.
     W ramach przygotowania zawodowego młodzież bierze udział w wycieczkach przedmiotowych (Firmy, Giełda Papierów Wartościowych, Sejm, Senat, Urzędy Gminy, Urząd Skarbowy), plenerach.
     W ubiegłym roku szkolnym realizowany był projekt edukacyjny Moja szkoła moja szansa. Obecnie szkoła złożyła projekt w ramach priorytetu IX POKL, działanie 9.2 podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
     Dla młodzieży zamiejscowej szkoła dysponuje internatem (90 miejsc). Mieszczą się w nim poza pokojami sypialnymi pokoje cichej nauki, pracownia dla plastyków, świetlica, gabinety służby zdrowia, stołówka, kuchnia.

W skład zespołu wchodzi:

  • Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista:
   • finanse i rachunkowość
   • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
  • Liceum Plastyczne o specjalności
   • reklama wizualna
  • Liceum Profilowane, specjalność
   • ekonomiczno - administracyjna
  • Liceum Ogólnokształcące profile:
   • matematyczno - informatyczny
   • humanistyczny • DyrektorElżbieta Zofia Wieczorek     Elżbieta Zofia Wieczorek absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego w zakresie Organizacja i Zarządzania.
     Nauczyciel dyplomowany, egzaminator przedmiotów zawodowych - wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik ekonomista. W Zespole Szkół Ekonomicznych pracuje od 1998r. jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, zaangażowana i oddana społeczności szkolnej.


     Ostatnio ukończyła:

 • w 2003r. studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie w zakresie Zarządzania z Elementami Marketingu przy Wykorzystaniu Technik Informacyjnych,
 • w 2004r. kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,
 • w 2006r. kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego zorganizowanym przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
 • w 2008r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki i Informatyki o treści Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość.

     Od dnia 1 września 2008r Pani Elżbieta Wieczorek pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych. Konsekwentnie zmierza do wytyczonego celu – aby Szkoła, kontynuując swoje najlepsze tradycje, była Szkołą nowoczesną, przyjazną, kształcącą przedsiębiorczych, dobrze przygotowanych do życia zawodowego i społecznego absolwentów. Jej myślą przewodnią jest zdanie, że człowiek jest najważniejszy, czy w osobie ucznia, nauczyciela czy rodzica i należy przed wszystkim zauważać jego mocne strony a słabości, które czasami są zamieniać w dobro.