Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip instrukcja korzystania z bip

   
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mińsku Mazowieckim


ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25/758-34-15, 25/ 758-29-08.

Adres E-mail ckummz@ckumm.edu.pl
Strona WWW

http://www.ckumm.edu.pl

 

http://www.ckpmm.pl

ckp@post.pl


 

 • O szkole


CKZiU jest placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego. Nadrzędnym celem Centrum jest:

 

 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla słuchaczy,
 • organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu,
 • przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły,
 • przygotowanie słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem,
 • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju słuchacza.W Centrum funkcjonują następujące szkoły prowadzące kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej:

 

 1. Gimnazjum dla dorosłych.
 2. Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych - trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum .
 3. Uzupełniające Liceum dla Dorosłych - dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych po zasadniczej szkoły zawodowej.
 4. Szkoła Policealna dla Dorosłych – szkoła policealna dla dorosłych o 1-rocznym, 1,5 – rocznym i 2 letnim okresie nauczania na podbudowie programowej szkoły ponadgimnazjalnej.
 5. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - trzyletnie technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
 6. Technikum dla Dorosłych - czteroletnie technikum dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum.

 


W Centrum funkcjonuje:

 

 1. Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, którego celem jest dokształcanie młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 2. Ośrodek Spawalnictwa.
 3. Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43. 

 • DyrektorDyrektorem Centrum jest Pani Joanna Kowalska

Pani Joanna Kowalska jest magistrem ekonomii, ukończyła Cybernetykę Ekonomiczną i Informatykę – specjalność przetwarzanie danych i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1 września 1988 roku pracowała  w Centrum Kształcenia Ustawicznego i była związana z edukacją dorosłych. Przez 15 lat pełniła funkcję wicedyrektora placówki. W latach 2007 – 2012 była Dyrektorem CKU. Pani Joanna Kowalska jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: sprzedawca i technik prac biurowych. Doświadczenie w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi zdobywała uczestnicząc w stażach zagranicznych w Irlandii i w Niemczech. Jest ekspertem w zakresie tworzenia programów modułowych. Współpracuje z KOWEZiU w Warszawie oraz Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu w obszarze wdrażania systemu kształcenia na odległość w edukacji dorosłych.