Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim


ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
tel/fax 25 759 34 77

Adres E-mail mechanik@home.pl
Strona WWW http://www.mechanik.home.pl

   • O szkoleTypy szkół w Zespole:


 

TECHNIKUM - 4 letnie, kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z suplementem w języku polskim i w języku angielskim oraz egzaminem maturalnym, umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych, szczególnie na kierunkach politechnicznych. Języki obce ogólnokształcące i zawodowe (język angielski, niemiecki, rosyjski - poziom podstawowy i rozszerzony). Geografia rozszerzona fakultatywnie – zajęcia międzyoddziałowe.

 

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY


technik spedytor - Przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy. Kwalifikacje:

Dodatkowe zajęcia – systemy nawigacji satelitarnych


OBSZAR ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNY


technik elektronik - Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Kwalifikacje:

Dodatkowe zajęcia: programowanie mikroprocesorów


technik elektryk - Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Kwalifikacje:

Dodatkowe zajęcia: programowanie mikroprocesorów

 

 

technik informatyk - Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka. Kwalifikacje:

Dodatkowe zajęcia: programowanie graficzne, fizyka zawodowa

 

 

technik teleinformatyk - Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka. Kwalifikacje:

Dodatkowe zajęcia: sieci komputerowe, fizyka zawodowa

 

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO - HUTNICZY


technik pojazdów samochodowych - Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Kwalifikacje:

Dodatkowe zajęcia: komputerowe projektowanie pojazdów samochodowych

 


technik mechanik - Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Kwalifikacje:

albo

albo

Dodatkowe zajęcia: komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń

 


 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – 3 letnia, umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem zawodowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w CKP lub w zakładach pracy. Języki obce ogólnokształcące i zawodowe (język angielski, niemiecki, rosyjski).

 


OBSZAR ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNY


Elektromechanik - kwalifikacja:


Elektryk - kwalifikacje:

 

 

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY

 

elektromechanik pojazdów samochodowych - kwalifikacja:


mechanik pojazdów samochodowych - kwalifikacja


operator obrabiarek skrawających - kwalifikacje:


ślusarz - kwalifikacja:blacharz samochodowy - kwalifikacja:lakiernik - kwalifikacja:


OBSZAR BUDOWLANY


mechanik maszyn i urządzeń drogowych - kwalifikacje:


Kwalifikacje zawodowe potwierdzane są przez ucznia

przez cały okres kształcenia

 

 

Oferujemy:

 


Atuty szkoły:
 
  • Dyrektor

Tomasz Płochocki

Urodzony i zamieszkały w Mińsku Mazowieckim, żonaty, jedno dziecko. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia Wychowania Fizycznego, Zarządzania w Oświacie i Przedsiębiorczości, Zarządzania Zasobami Ludzkimi ze standardami europejskimi. Otrzymał Certyfikat Specjalisty Partnerstwa Lokalnego w dziedzinie rozwoju nowoczesnego rynku pracy. Ekspert ewaluator w badaniu jakości placówek edukacyjnych. Otrzymał tytuł Menadżera Oświaty. Egzaminator do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wdraża i realizuje Projekty Unijne w rozwoju Kapitału Ludzkiego. Wypracował system współpracy partnerskiej z zakładami i  przedsiębiorstwami rynku pracy oraz instytucjami edukacyjnymi jak również z Uczelniami Wyższymi. Przeprowadził termomodernizację budynków szkolnych oraz terenów sportowych. Wspólnie z kadrą wprowadził nowe kierunki kształcenia oraz utworzył nowe pracownie kształcenia zawodowego. Odznaczony brązowym medalem Prezydenta RP za służbę w oświacie. Wielokrotnie nagrodzony nagrodą Starosty Mińskiego. Szkoła, którą kieruje jest miejscem zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji opartych na wiedzy.  Pomysłodawca i inicjator przedsięwzięć na terenie Miasta i Powiatu. Działacz sportowy i społeczny w organizacjach pożytku publicznego oraz w samorządzie lokalnym. Prywatnie sport, podróże, motoryzacja, publicystyka, zacisze domowe. Radny Rady Miasta. Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego.