Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim


ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
tel/fax 025 759 34 77

Adres E-mail mechanik@home.pl
Strona WWW http://www.mechanik.home.pl

   • O szkoleTypy szkół w Zespole:


Technikum - 4 letnie, kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z suplementem w języku polskim i w języku angielskim oraz egzaminem maturalnym, umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych, szczególnie na kierunkach politechnicznych.  Dwa języki obce ogólnokształcące do wyboru język angielski/język niemiecki lub język angielski/język rosyjski - poziom podstawowy i rozszerzony  oraz języki obce zawodowe  do wyboru (język angielski, niemiecki, rosyjski).

 
Obszar administracyjno-usługowy


Kwalifikacje:
- obsługa klientów i kontrahentów
- organizacja i nadzór transportu

Kwalifikacje:
- przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
- wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
- drukowanie cyfrowe

 

Obszar elektryczno - elektroniczny

 

Kwalifikacje:
- wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
- eksploatacja urządzeń elektronicznych

Kwalifikacje:
- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Kwalifikacje:
- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
- tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych
- projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych

 Kwalifikacje:
- projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
- uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
- montaż i eksploatacja sieci rozległych

 Kwalifikacje:
- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 
Obszar mechaniczny i górniczo - hutniczy


Kwalifikacje:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacje:
- montaż i obsługa maszyn i urządzeń
albo
- użytkowanie obrabiarek skrawających
albo
- wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
- organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 


 

 


Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia, umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem zawodowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w CKZiU lub w zakładach pracy. Języki obce ogólnokształcące i zawodowe do wyboru (język angielski, niemiecki, rosyjski). Po ukończeniu szkoły możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na poziomie technikum.


Obszar elektryczno - elektroniczny

 

 - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  
- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 - montaż układów i urządzeń elektronicznych
- wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

 

Obszar mechaniczny i górniczo- hutniczy

 

- diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

- diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

- użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających  
- użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie

- wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  

- naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

- wykonywanie prac lakierniczych

 

 Obszar budowlany

 

- eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych  
- wykonywanie robót drogowych 


 
OferujemyRealizacja edukacyjnych projektów zawodowych
Innowacje pedagogiczne w kształceniu zawodowym
Realizacja projektów unijnych

ATUTY


 

 

    

       

 

 
   
   
   

   
 
   
   
   
 

 

 

 

 
  • Dyrektor

Tomasz Płochocki

Urodzony i zamieszkały w Mińsku Mazowieckim, żonaty, jedno dziecko. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia Wychowania Fizycznego, Zarządzania w Oświacie i Przedsiębiorczości, Zarządzania Zasobami Ludzkimi ze standardami europejskimi oraz Zarządzanie Jednostkami Sektora Finansów Publicznych. Otrzymał Certyfikat Specjalisty Partnerstwa Lokalnego w dziedzinie rozwoju nowoczesnego rynku pracy. Ekspert ewaluator w badaniu jakości placówek edukacyjnych. Otrzymał tytuł Menadżera Oświaty. Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wdraża i realizuje Projekty Unijne w rozwoju Kapitału Ludzkiego. Wypracował system współpracy partnerskiej z zakładami i  przedsiębiorstwami rynku pracy oraz instytucjami edukacyjnymi jak również z Uczelniami Wyższymi. Przeprowadził termomodernizację budynków szkolnych oraz terenów sportowych. Wspólnie z kadrą wprowadził nowe kierunki kształcenia oraz utworzył nowe pracownie kształcenia zawodowego. Odznaczony brązowym medalem Prezydenta RP za służbę w oświacie i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotnie nagrodzony nagrodą Starosty Mińskiego. Szkoła, którą kieruje jest miejscem zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji opartych na wiedzy.  Pomysłodawca i inicjator przedsięwzięć na terenie Miasta i Powiatu. Działacz sportowy i społeczny w organizacjach pożytku publicznego oraz w samorządzie lokalnym. Prywatnie sport, podróże, motoryzacja, publicystyka, zacisze domowe. Radny Rady Miasta V i VI kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego.