Communes and municipalities:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip instruction using the bip

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim


ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
tel/fax 25 759 34 77

Adres E-mail mechanik@home.pl
Strona WWW http://www.mechanik.home.pl

  • O szkoleTypy szkół w Zespole:


 

TECHNIKUM - 4 letnie, kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z suplementem w języku polskim i w języku angielskim oraz egzaminem maturalnym, umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych, szczególnie na kierunkach politechnicznych. Języki obce ogólnokształcące i zawodowe (język angielski, niemiecki, rosyjski - poziom podstawowy i rozszerzony). Geografia rozszerzona fakultatywnie – zajęcia międzyoddziałowe.

 

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY


technik spedytor - Przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy. Kwalifikacje:

 • Obsługa klientów i kontrahentów
 • Organizacja i nadzór transportu

Dodatkowe zajęcia – systemy nawigacji satelitarnych


OBSZAR ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNY


technik elektronik - Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Kwalifikacje:

 • Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Dodatkowe zajęcia: programowanie mikroprocesorów


technik elektryk - Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Kwalifikacje:

 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Dodatkowe zajęcia: programowanie mikroprocesorów

 

 

technik informatyk - Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka. Kwalifikacje:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych
 • Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych

Dodatkowe zajęcia: programowanie graficzne, fizyka zawodowa

 

 

technik teleinformatyk - Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka. Kwalifikacje:

 • Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
 • Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
 • Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Dodatkowe zajęcia: sieci komputerowe, fizyka zawodowa

 

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO - HUTNICZY


technik pojazdów samochodowych - Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Kwalifikacje:

 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Dodatkowe zajęcia: komputerowe projektowanie pojazdów samochodowych

 


technik mechanik - Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka. Kwalifikacje:

 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

albo

 • Użytkowanie obrabiarek skrawających

albo

 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Dodatkowe zajęcia: komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń

 


 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – 3 letnia, umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem zawodowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w CKP lub w zakładach pracy. Języki obce ogólnokształcące i zawodowe (język angielski, niemiecki, rosyjski).

 


OBSZAR ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNY


Elektromechanik - kwalifikacja:

 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


Elektryk - kwalifikacje:

 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY

 

elektromechanik pojazdów samochodowych - kwalifikacja:

 • Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych


mechanik pojazdów samochodowych - kwalifikacja

 • Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych


operator obrabiarek skrawających - kwalifikacje:

 • Użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie


ślusarz - kwalifikacja:

 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi blacharz samochodowy - kwalifikacja:

 • Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowychlakiernik - kwalifikacja:

 • Wykonywanie prac lakierniczych


OBSZAR BUDOWLANY


mechanik maszyn i urządzeń drogowych - kwalifikacje:

 • Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 
 • Wykonywanie robót drogowych


Kwalifikacje zawodowe potwierdzane są przez ucznia

przez cały okres kształcenia

 

 

Oferujemy:

 • kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje egzaminatorów w kształceniu ogólnym i zawodowym,
 • opiekę pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, koordynatora do spraw pomocy pedagogiczno- psychologicznej
 • zajęcia pozalekcyjne w formie konsultacji grupowych i indywidualnych,
 • zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego,
 • zajęcia sportowe specjalizacyjne, fakultatywne i treningowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, lekkoatletyka, pływanie, siłownia, fitness, tenis stołowy
 • obozy integracyjne, szkolne wycieczki dydaktyczne oraz turystyczno – krajoznawcze,
 • warsztaty dlamłodzieży kształcące umiejętności interpersonalne,
 • współpracę z Politechniką Warszawską
 • realizujemy programy unijne, w ramach których odbywają się kursy na prawo jazdy kategorii B, C, B+E, operatora wózków widłowych, zajęcia sieci LAN, kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy, operatora koparki, operatora koparko-ładowarki, operatora urządzeń dźwigowych, operatora obrabiarki sterowanej numerycznie, zajęcia CLA i CLP, kurs CAD, zajęcia komputerowe projektowania obwodów drukowanych, staże zawodowe po odbytych kursach.
 • zespół muzyczny i taneczny,
 • klub filmowy,
 • klub motoryzacyjny,
 • koło teatralne i fotograficzne,
 • klub żeglarski “Pagaj”,
 • samorząd uczniowski,
 • radiowęzeł, szkolne radio, telewizja kablowa i internetowa, gazetka szkolna,
 • Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne “Mechanik”,
 • współpracę zagraniczną ze szkołami zawodowymi,
 • współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami w dziedzinie praktyk zawodowych i stypendiów oraz pracy zawodowej,
 • dostęp do Internetu przewodowego i bezprzewodowego w każdej pracowni, sieć WiFi,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, sportowych dla społeczności uczniowskiej i lokalnej. 

 


Atuty szkoły:


 • w szkole funkcjonuje system klas patronackich,
 • kształcenie odbywa się na bazie pracowni i laboratoriów:
 • blok samochodowo - mechaniczny: pracownia samochodowa, diagnostyczna, mechaniczna, techniczna, projektowania komputerowego.
 • blok spedycyjny: pracownia logistyczno – spedycyjna, środków transportu,
 • blok informatyczno - elektroniczny: pracownia elektroniczna, elektryczno - elektroniczna, systemów komputerowych, sieci komputerowych, teleinformatyczna, grafiki komputerowej, urządzeń komputerowych, Akademia CISCO, pracownie informatyczne do obsługi programów modelowania i projektowania komputerowego, Lokalna Akademia Informatyczna
 • Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL, na którym odbywają się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • Ośrodki egzaminacyjne do wszystkich kwalifikacji zawodowych,
 • Pracownie do przedmiotów ogólnokształcących wyposażone w sprzęt multimedialny.
 • Pracownie zawodowe wyposażone w tablice interaktywne i urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie: Cabri, CorelDRAW, AutoCAD, SolidEdge, LabVIEW, multiSIM,
 • EDGE-CAM, PHOTOSHOP, GIMP, Flash,
 • Sala do gier zespołowych, sala do gimnastyki, aerobiku i tańca, siłownia, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, tereny lekkoatletyczne,
 • Dostęp do sieci przewodowej i bezprzewodowej w każdej pracowni, sieć WiFi,
 • Połączenia sieci światłowodowej, telefony WAP, cyfryzacja sieci.
 • Kawiarenka młodzieżowa,
 • Biblioteka wyposażona w sprzęt multimedialny,
 • Sala konferencyjna multimedialna na 100 osób
 • Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
 • Plac manewrowy  i samochody do nauki jazdy,
 • Parking dla samochodów i jednośladów. 
 • Dyrektor

Tomasz Płochocki

Urodzony i zamieszkały w Mińsku Mazowieckim, żonaty, jedno dziecko. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia Wychowania Fizycznego, Zarządzania w Oświacie i Przedsiębiorczości, Zarządzania Zasobami Ludzkimi ze standardami europejskimi. Otrzymał Certyfikat Specjalisty Partnerstwa Lokalnego w dziedzinie rozwoju nowoczesnego rynku pracy. Ekspert ewaluator w badaniu jakości placówek edukacyjnych. Otrzymał tytuł Menadżera Oświaty. Egzaminator do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wdraża i realizuje Projekty Unijne w rozwoju Kapitału Ludzkiego. Wypracował system współpracy partnerskiej z zakładami i  przedsiębiorstwami rynku pracy oraz instytucjami edukacyjnymi jak również z Uczelniami Wyższymi. Przeprowadził termomodernizację budynków szkolnych oraz terenów sportowych. Wspólnie z kadrą wprowadził nowe kierunki kształcenia oraz utworzył nowe pracownie kształcenia zawodowego. Odznaczony brązowym medalem Prezydenta RP za służbę w oświacie. Wielokrotnie nagrodzony nagrodą Starosty Mińskiego. Szkoła, którą kieruje jest miejscem zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji opartych na wiedzy.  Pomysłodawca i inicjator przedsięwzięć na terenie Miasta i Powiatu. Działacz sportowy i społeczny w organizacjach pożytku publicznego oraz w samorządzie lokalnym. Prywatnie sport, podróże, motoryzacja, publicystyka, zacisze domowe. Radny Rady Miasta. Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego.