Communes and municipalities:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip instruction using the bip

Zespołu Szkół Agrotechnicznych
w Janowie


Janów, ul. Lipowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 759 26 51, fax 759 25 98

Adres E-mail mail@zsa.pl
Strona WWW http://www.zsa.pl

  • O szkole     Do 1998 roku w szkole średnio uczyło się ok. 150 uczniów. Od momentu otwarcia Liceum Agrobiznesu liczba ta systematycznie wzrasta. Z dużym zainteresowaniem spotkało się utworzenie Liceum Technicznego o profilu ekonomiczno - administracyjnym w 2000 roku. W dalszym ciągu istnieje również Technikum Ogrodnicze. Od 2001 roku absolwenci szkół średnich mogą kontynuować naukę w dwuletnim Studium Hotelarskim. Nowe szkoły powstałe w 2002 roku to: Technikum Agrobiznesu, Technikum Hotelarskie i Technikum Architektury Krajobrazu.
     Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami do przedmiotów ogólnokształcących. Posiada dwie sale komputerowe: dla potrzeb zajęć z informatyki oraz technik biurowych.
     Studium Hotelarskie korzysta z bogato wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego. Pracownia roślin ozdobnych służy Technikum Ogrodniczemu wspomaga proces nauczania w uzyskiwaniu zawodów technik kształtowania krajobrazu. Uczniowie mają również do dyspozycji własną bazę do praktycznej nauki zawodu. Nauka obejmuje dwa języki obce (j. angielski i j. niemiecki) oraz nieodpłatnie kurs prawa jazdy kategorii B. Zajęcie dodatkowe to koło informatyczne, biologiczne i bukieciarskie oraz szkolenia na temat wejścia na rynek pracy.
     Co roku we wrześniu odbywa się obóz integracyjny dla klas pierwszych, a w latach późniejszych wycieczki przedmiotowe w ramach przygotowania zawodowego, m. in. na Targi Poznańskie oraz giełdy towarowe. Uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
     Życie szkolne to nie tylko nauka. Poza akademiami z okazji Dnia Edukacji Narodowej czy Święta Niepodległości co roku uczniowie organizują otrzęsiny dla najmłodszych kolegów, spotykają się na klasowych Wigiliach, świętują Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny czy Dzień Sportu. Biorą również udział w tak ważnej dla szkoły oraz regionu imprezie jak Święto Kwiatów, która gromadzi wielu mieszkańców Mińska i okolic.

Dlaczego warto wybrać naukę w Zespole Szkół w Janowie?

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: informatyki, technik biurowych, gospodarstwa domowego, roślin ozdobnych oraz pracownie przedmiotów ogólnokształc±cych;
 • własna baza do praktycznej nauki zawodu;
 • szerokoprofilowy program nauczania;
 • wszyscy nauczyciele z wyższym wykształceniem a wielu z nich podwyższa swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach metodycznych;
 • dwa języki obce (j. angielski i j. niemiecki);
 • nieodpłatne prawo jazdy kat. B (na samochód osobowy);
 • zajęcia dodatkowe: koło informatyczne, biologiczne i bukieciarskie oraz szkolenia na temat wejścia na rynek pracy;
 • wycieczki przedmiotowe w ramach przygotowania zawodowego, między innymi na Targi Poznańskie oraz giełdy towarowe;
 • we wrześniu obóz integracyjny dla klas pierwszych.

W skład zespołu wchodzą:

 • Liceum Agrobiznesu
 • Technikum Agrobiznesu
 • Liceum Profilowane o profilu administracyjno-ekonomicznym
 • Technikum Architektury Krajobrazu
 • Technikum Hotelarskie
  • Studium Hotelarskie • DyrektorDanuta Miraszewska


     Od 1999 roku dyrektorem Zespołu Szkół jest Pani mgr Danuta Miraszewska - pedagog z wieloletnim stażem, nauczyciel biologii. W ciągu swej kadencji rozszerzyła działalność szkoły. Stworzyła nowe kierunki: hotelarstwo, architekturę krajobrazu, agrobiznes, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród uczniów.

Pani Danuta Miraszewska prezentuje nowoczesną koncepcję zarządzania: 3*W

 • wymaga - od siebie i innych
 • wspomaga - pracowników w ciężkiej pracy pedagogicznej
 • wiąże - obowiązki z przyjemnościami integrując wszystkich pracowników, w celu ich identyfikacji ze szkołą i pracą.

Jej motto zawodowe to:
"... pracownik - dobrem najwyższym..."